Plan dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 87 W BIAŁYMSTOKU,

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

6.30-8.00 - Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze. Służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej. Opowiadanie historyjek obrazkowych. Zabawy ruchowe w sali.

8.00-8.30 -Czynności porządkowe w sali. Zabiegi higieniczne przygotowujące do śniadania.

8.30-9.00 - ŚNIADANIE

9.00-9.30 -Realizacja zadań edukacyjnych według wybranego programu wychowania przedszkolnego zgodnego z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego.

9.30-10.00 - Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela

10.00-10.30 - Realizacja II-go zajęcia dydaktycznego z całą grupą ( dzieci 5-6-letnie)

10.00-11.30 -Zabawy swobodne i spontaniczne w sali. Spacery, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze.

11.30-12.00 -Czynności samoobsługowe i higieniczne przygotowujące do obiadu - OBIAD

12.00-12.30 -Odpoczynek, ćwiczenia relaksacyjne. Słuchanie bajek, opowiadań.

12.30-14.00 -Ćwiczenia relaksacyjne, czytanie bajek, odpoczynek w grupach młodszych. W grupach starszych-zabawy dydaktyczne, relaksacyjne, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wsparcia w określonych obszarach/ praca z dzieckiem zdolnym/, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych.

14.00-14.30 -Czynności przygotowujące do podwieczorku - PODWIECZOREK.

14.30-17.00 - Swobodne zabawy integracyjne w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, kontakty indywidualne z rodzicami, rozchodzenie się dzieci.

REALIZACJA BEZPŁATNEGO CZASU NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI- 7.30-12.30

Przedszkole Samorządowe nr 87 w Białymstoku

ul. Magnoliowa 13
15 - 669  Białystok
tel. 85 652 22 84

Powrót na początek strony