Plan dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 87 W BIAŁYMSTOKU, NA ROK SZKOLNY 2022/20223

6.30-8.00 - Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze. Służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej. Opowiadanie historyjek obrazkowych. Zabawy ruchowe w sali.

8.00-8.30 -Czynności porządkowe w sali. Zabiegi higieniczne przygotowujące do śniadania.

8.30-9.00 - ŚNIADANIE

9.00-9.30 ( dzieci młodsze)/ 9.00-10.00 ( dzieci starsze)

Zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z zadaniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz realizowanego programu wychowania przedszkolnego, zajęcia i zabawy rozwijające różnorodną aktywność dziecięcą: plastyczną, muzyczną, ruchową, poznawczą, matematyczną.

Po zajęciach edukacyjnych do 11.00

Zabawy spontaniczne na placu przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze. Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo oraz przewidywanie następstw niewłaściwych zachowań . Swobodne zabawy w przypadku niesprzyjającej pogody w Sali gimnastycznej lub grupowej

11.00-11.30 -Czynności samoobsługowe i higieniczne przygotowujące do obiadu.

OBIAD

12.00-13.45

Grupy młodsze: leżakowanie.

Pozostałe grupy:

1. Odpoczynek dzieci w atmosferze wyciszenia i relaksu: słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, muzyki relaksacyjnej, bajkoterapia itp.

2. Zabawy ruchowe, muzyczne, rytmiczne, swobodne, zabawy inspirowane zajęciami przedpołudniowymi, wynikające z zainteresowań dzieci; zabawy na placu przedszkolnym, zajęcia dodatkowe, zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, swobodne rozmowy wynikające z zainteresowań dzieci, indywidualna praca wyrównawcza

14.00-14.30 -Czynności przygotowujące do podwieczorku; PODWIECZOREK.

14.30-17.00 - Swobodne zabawy integracyjne w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, kontakty indywidualne z rodzicami, rozchodzenie się dzieci.

REALIZACJA BEZPŁATNEGO CZASU NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI- 7.30-12.30

Przedszkole Samorządowe nr 87 w Białymstoku

ul. Magnoliowa 13
15 - 669  Białystok
tel. 85 652 22 84

Powrót na początek strony