„Z Kotem Amadeuszem przez świat wartości i emocji"

Grupa II „Żabki” realizuje projekt edukacyjny „Z Kotem Amadeuszem przez świat wartości i emocji". Postacią przewodnią projektu jest kot Amadeusz, który zabiera głos w wierszykach z książki „O kotku Amadeuszu, czyli wiersze na małe i duże troski”. Podejmuje on tematy znane wszystkim dzieciom, np. jak radzić sobie z emocjami (ze strachem, z nieśmiałością, z poczuciem porażki, ze smutkiem), jak rozwiązywać problemy (jak odnaleźć swój talent, jak znaleźć przyjaciół, co robić w czasie choroby), jak radzić sobie w niektórych sytuacjach (jak pokonać nudę), jak odnaleźć się w świecie (jak zadbać o przyrodę, jak pokonać nieśmiałość, jak pokonać niecierpliwość, czy warto być dorosłym).

 

Projekt jest odpowiedzią na podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa:

- kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji,

- wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci,

- rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie

prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno- komunikacyjnych w procesach edukacyjnych.

 

Projekt trwa od września 2022r do maja 2023.

Przedszkole Samorządowe nr 87 w Białymstoku

ul. Magnoliowa 13
15 - 669  Białystok
tel. 85 652 22 84

Powrót na początek strony